headerafbeelding

Het is toch even spannend. Komen de mensen weer naar ‘live bijeenkomsten’, of zijn ze het na die lange tijd ontwend en blijkt de digitale wereld toch de toekomst? Verhalen van bijeenkomsten met zeven mensen, of bijeenkomsten die moeten worden afgelast, spoken rond. Maar de zaal loopt ouderwets vol voor Wonen? Meer dan een huis! Een informatiebijeenkomst over wonen voor mensen met een verstandelijke beperking, georganiseerd door het Platform VG Haaglanden en Voorall. Hieronder volgt een vrije vertaling van de presentatie door Hans de Bruijn, aangevuld met wat andere ‘weetjes’. Hans de Bruijn is cliëntondersteuner en PGB-specialist.

Wmo of Wlz?
Voor ondersteuning en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) belangrijk.

Het doel van de Wmo is dat mensen mee kunnen doen in de samenleving en zo lang mogelijk en zoveel mogelijk, voor zichzelf kunnen zorgen. Het gaat om lichte vormen van ondersteuning.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze ondersteuning. Zij hebben grote vrijheid in het bepalen van hun Wmo-beleid. U kunt Wmo-ondersteuning aanvragen bij het (zorg)loket van uw gemeente.

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen met een chronische ziekte of beperking die levenslang 24 uur per dag toezicht, zorg en ondersteuning in de nabije omgeving nodig hebben. Er is dan altijd iemand in de buurt die de nodige zorg en begeleiding kan verlenen, bijvoorbeeld bij het toedienen van medicatie of hulp bij het wassen en aankleden. Het wonen wordt dan geregeld via een zorgaanbieder. Hulp vanuit de Wlz kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Wanneer u zelf niet weet onder welke wet uw kind valt, neem dan contact op met een onafhankelijke cliëntondersteuner, of het (zorg)loket van uw gemeente.

Zelfstandig huren in de Wmo
Wie niet onder de Wlz valt, moet zelf een woning huren. Dat kan bij een particuliere verhuurder (veelal huren vanaf € 750) of bij een corporatie. In het laatste geval gaat het om een sociale huurwoning. Hiervoor moet je je eerst inschrijven.
In de regio Haaglanden is dat bij Woonnet Haaglanden. Inschrijven kan vanaf het 18e  jaar, en het is handig om dat dan zo snel mogelijk te doen, de wachtlijsten zijn lang. Vaak hebben mensen met een beperking die zelfstandig wonen, moeite met de praktische regeldingen. De gemeente kan daarbij (summiere) ondersteuning en begeleiding geven via de Wmo. Het gaat dan om zaken als hulp bij het indelen van de week, schoonmaken, uitgaven beheren, en afhandelen van de post. Wanneer u denkt dat dit soort ondersteuning onvoldoende is om uw zoon of dochter zelfstandig te laten wonen, kunt u natuurlijk altijd (alsnog) proberen een Wlz-indicatie voor hem of haar te krijgen.

Bij een zorgaanbieder in de Wlz
In de loop van de tijd is een scala aan woonvormen voor mensen met een beperking ontwikkeld binnen de Wlz. Wonen in groepsverband, individueel, kleine groepen, zorgboerderijen; veel begeleiding, minder begeleiding, al naar gelang de mogelijkheden en wensen van de klant. Er is tegenwoordig veel aandacht voor het zo gewoon mogelijk wonen in de wijk. Maar: waar mensen willen wonen, daar zijn wachtlijsten. Zo ook in de Wlz. En de wachtlijsten bij de zorgaanbieders zijn lang. Het is dan ook verstandig om al vroeg te gaan zoeken naar een passende woonvorm. Bezoek vooral verschillende woningen bij zorgaanbieders in de regio, zodat u een goede inschatting kunt maken van wat wel en niet bij uw kind past. U kunt dan ook uw kind op een wachtlijst laten plaatsen.

Zelf regelen met Ouderinitiatief
Wanneer u voor uw kind niet zoveel ziet in het wonen via de reguliere zorg, kunt u altijd besluiten om  een wooninitiatief te beginnen. Kort gezegd komt het erop neer dat u met een aantal ouders zelf een woonvoorziening opzet. U huurt of koopt dan gezamenlijk een woning. De woonkosten worden betaald met de Wajong-uitkeringen en de zorg wordt altijd ingekocht met een persoonsgebonden budget (pgb). U krijgt dan een eigen budget waarmee u de zorg zelf inkoopt. Het voordeel is dat ouders de regie houden over de zorg. Het opzetten van een ouderinitiatief kan zo’n 4 tot 8 jaar duren, maar dan is het wel zo geregeld als u het zelf hebben wilt.

Een wooninitiatief beginnen kan via de Wlz of, als er geen Wlz-indicatie is, via de gemeente. Dat laatste levert echter problemen op. De zorgondersteuning moet dan namelijk betaald worden uit de Wmo, en die bedragen zijn zo laag dat een wooninitiatief praktisch gezien bijna onmogelijk is.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt bij het zoeken naar een passende woning, of het organiseren van zorg? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO).
Een cliëntondersteuner:

  • kent het aanbod in zorg en ondersteuning in uw regio en weet de weg hiernaartoe;
  • luistert goed naar uw wensen, ziet mogelijkheden en bespreekt waar en bij wie u zorg
    of ondersteuning kunt krijgen;
  • kan meegaan naar gesprekken;
  • is onafhankelijk en gaat uit van het belang van de cliënt;
  • is er voor alle leeftijden en alle levensdomeinen;
  • is gratis.

Cliëntondersteuning in de Wmo kunt u aanvragen bij (het zorgloket van) uw gemeente.
Cliëntondersteuning in de Wlz kunt u aanvragen bij uw zorgkantoor.
Of u belt rechtstreeks:
CliëntondersteuningPLUS (alleen Wlz)
T: 085 486 67 00

MEE Zuid Holland Noord
T: 088 775 20 00

Adviespunt Zorgbelang
T: 0900 243 81 81

Nuttige adressen
Inschrijven als woningzoekende: https://www.woonnet-haaglanden.nl/
Aanvragen Wlz: https://www.ciz.nl/
Locaties ouderinitiatieven: https://www.meewoonwinkel.nl/aanbod/ouderinitiatieven
Persoonsgebonden budget: https://www.pgb.nl/
Algemeen: https://www.voorall.nl/

Voor vragen naar aanleiding van dit artikel:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 22 93 87 18

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief of nieuwsflits.